Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 299 "КАЛИНКА" Дніпровської міської ради. Новокодацький район.

 

 

Звіт керівника

25 травня 2017 року відбулося звітування завідувача комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №299 "Калинка" Петльованої Валентини Михайлівни перед педагогічним колективом та громадськістю.  

Метою звітування було подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідуючої.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління  КЗО ДНЗ (ясла-садок) №299 "Калинка".

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний:

1.Вибори голови та секретаря зборів.

2.Вибір лічильної комісії

3.Звіт завідуюча Петльованої В.М.

4.Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

5.Таємне голосування.

 

ЗВІТ

Завідувача

Петльованої Валентини Михайлівни

перед колективом і громадськістю

      Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178 Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю.

         Дошкільний заклад працює за 5 – денним робочим тижнем.  

        В ДНЗ №299 працює 45 співробітника з них  21 педагог (Звання «вихователь – методист» мають 3 педагога) та  24 особи – обслуговуючий та технічний персонал .

                Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

-       Конституції України

-       Закону України «Про освіту»

-       Закону України «Про дошкільну освіту»

-       Положення «Про дошкільний навчальний заклад»

-       Закону України «Про охорону праці»

-       Закон України «Про дорожній рух»

-       Закон України «Про відпустки»

-       Закон України «Про мови»

-       Закони України «Про цивільний захист»

-       Базового  компонента дошкільної освіти України

-       Програми розвитку дитини «Я у світі»

-       Програми «Дитина в дошкільні роки»

-       Програми «Граючись вчимося. Англійська мова»,    а також відповідно Статуту та річного плану роботи.

         Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створені умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

         Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формуванню їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

         Навчально – матеріальне забезпечення відповідає Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», затвердженого наказом МОН від 11.09.2002р. № 509, типовому переліку обов’язкового обладнання навчально – наочних посібників та іграшок в дошкільному навчальному закладі.

         В групових приміщеннях створені необхідні умови для якісної організації життєдіяльності дітей, всі групи естетично оформлені, затишні, впорядковані меблями відповідно до віку дітей відповідають гігієнічним та санітарним вимогам. Предметно – ігрове середовище сприяє всебічному розвитку вихованців та відповідає вимогам програми Ігрові осередки обладнані в достатній кількості навчальним та ігровим матеріалом.

         В музичній залі представлені сучасні технічні засоби навчання: музичний центр, синтезатор, нетрадиційні дитячі музичні інструменти та дитячі інструменти відповідно програми.

         Для задоволення потреб художньо – естетичного нахилу є різні види театру: ляльковий, пальчиковий, тіньовий  та настільний.

         Для проведення занять з фізкультури є все необхідне обладнання «шведська стінка»; обручі, лави, мати, ребристі дошки, дуги, м’ячі, мішечки з піском для метання, кеглі, кільцекиди та матеріали для нетрадиційних видів оздоровлення дошкільників.

         Медичне обслуговування дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безплатній основі. Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи  в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, за фізичним розвитком дітей, за дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил.

         Медичний блок складається з двох кімнат: кабінет старшої сестри медичної, ізолятор. Утримується в належному стані, відповідає сучасним вимогам до оформлення.

Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги. Ізолятор розрахований для утримання однієї дитини.

         Будівля знаходиться у належному стані, відповідає санітарно – гігієнічним нормам. Щороку проводиться поточний ремонт усіх приміщень, ревізія вентиляційних та каналізаційних систем, проведена повірка заземлення, манометрів, вагового господарства.

         Територія закладу має огорожу по всьому периметру, кожна група має окремий ізольований майданчик з зеленими насадженнями.

         На спортивному майданчику знаходиться футбольне поле,  фізкультурне обладнання для виконання основних рухів.

         Для виконання завдань розумового, екологічного, трудового, профорієнтаційного розвитку дошкільнят виділено місце під городи.

         Навчальні та адміністративні приміщення мають привабливий та естетичний вигляд.

         В приміщеннях закладу встановлено лічильники електричної енергії, холодної води, водонагрівачі.

         Харчоблок забезпечений необхідним технологічним обладнанням, витяжною вентиляцією.

        Матеріально-технічна база ДНЗ у задовільному стані. Інвентаризація проведена за графіком у листопаді 2016 року.  Заклад забезпечений обладнанням, меблями та м’яким інвентарем. Все обладнання знаходиться у задовільному робочому стані.

Колектив ДНЗ та батьки вихованців проводять значну роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази. Залучені кошти, отримані від благодійних внесків батьків, дозволили провести заходи щодо проведення ремонтних робіт та поповнення матеріально-технічної бази ДНЗ. А саме:

 • своєчасно поповнювався медичний кабінет медикаментами та обладнанням;
 • завезений пісок;
 • проведено лабораторне обстеження згідно вимог Санпіну;
 • проведена передплата на періодичні видання;
 • проведений ремонт санвузлу  групи № 6;
 • проведений ремонт спальні та групової кімнати у групі №7;
 • придбано придбано дитячі столи з регульованими ніжками для трьох груп;
 • придбано миючі та дезинфікуючі засоби;
 • придбано килими у групи № 4 та № 6;
 • придбано полиці та стелажі для потреб закладу;
 • замінено лінолеум у групі № 3;
 • придбано холодильник на харчоблок.

За бюджетні кошти було придбано:

- пральну машину;

- дошка магнітна поворотна;

- витяжний зонт;

- столові приладдя;

- заміна фільтрів системи доочищеної води;

- енергозберігаючі лампи;

- оновлено вуличне освітлення.      

В дошкільному закладі є в наявності протипожежний інвентар, пожежний щит, вогнегасники. Проведено перезарядку вогнегасників та перевірка пожежних рукавів. Вчасно проводяться інструктажі. Працівники в закладі дотримуються Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей. 

        Згідно графіку атестації педагогічних працівників у 2016-2017 навчальному році атестувались два педагоги: вихователь- методист Рибченко Т.Г, якій було присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» та вихователь Сушко Ю.О., якій встановлено 9 тарифний розряд .

За минулий навчальний рік на курсах при Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти підвищили свою фахову майстерність вихователі Ромашко К.Ю. та Федосенко Н.А..

 До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

-  Батьківська рада закладу

-   Батьківські комітети груп

-   Профспілковий комітет

-   Педагогічна рада

-  Загальні збори батьків та членів трудового колективу

-   Комісія ОП, ТБ.

         За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками у напрямку підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї. З цього питання у закладі працював консультаційний пункт для батьків та дітей, які не відвідують дитячий садок, а також батьків закладу. На достатньому рівні по даному питанню проводила роботу практичний психолог Чорна О.П.

       Згідно з ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя, через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей.

Ця проблема ведеться в таких напрямках:

-         створення умов для безпечного перебування дітей в закладі;

-         організація догляду за дітьми;

-         робота з колективом по ОП, ТБ, БЖД;

-         навчально – виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.

Проводилась тематична перевірка на тему: «Безпечні умови життєдіяльності в створенні розвивального середовища».

Кожен робітник проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі, про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників.

 Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться тижні безпеки дитини і заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми. 

  Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Впродовж звітного періоду щочетверга батьки мали можливість звертатись до керівника закладу. Головними питаннями, які порушені під час бесід є працевлаштування та оформлення дитини до закладу. 

Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнити знання необхідні для навчання та виховання дітей. Педагогічний колектив організував для цього різні активні форми співпраці:

-         батьківські збори;

-         індивідуальні консультації спеціалістів закладу;

-         виготовлення саморобок разом з дітьми;

-         проведення майстер-класу з народознавства;

-         спільні виставки, до «Свята Осені», «Нового року», «Пасхи», «Мамине свято», «Дню міста»;

-          розваги та спортивні свята.

         Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним із пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні проблеми, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом.

         У дошкільному навчальному закладі протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей.

        Робота з організації харчування дітей ДНЗ № 299 здійснюється згідно з  «Інструкцією по організації харчування у дошкільних навчальних закладах» затверджена наказом МОНУ та МОЗУ від 26.02.2013 р. № 202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013 р. за № 440/22972. Усі продукти харчування приходять з супровідними документами.

     Багатодітні сім’ї за харчування сплачують 50%. Діти – сироти, діти – чорнобильці – відсутні, діти з малозабезпечених сімей та діти учасників АТО харчуються безкоштовно. 

         Ведеться постійний контроль за виконанням норм харчування та затраченими коштами. Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ДНЗ, це питання вноситься до порядку денного нарад при завідувачу, батьківських зборів.

       Для правильної організації харчування на основі перспективного харчування складається щоденне меню з вживанням свіжих овочів в літній та осінні періоди.

      Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється завідувачем та Радою з організації харчування, старшою медичною сестрою.

         Дитячий садок – це особливий світ любові і добра, зі своїми радощами та прикрощами, переживаннями і досягненнями в якому дитина пізнає навколишній світ і себе. Хочу подякувати помічникам вихователів і всьому обслуговуючому персоналу за внесок за створення сприятливих умов перебування дітей в закладі.

         Питання організації предметно – ігрового середовища розглядалось на групових батьківських зборах, вихователями виготовлялись атрибути до ігор, придбано дидактичні ігри, настільно – друковані ігри, оновлювалися ігрові осередки в групах дитячими меблями.

Але є нащо звернути увагу 2017 – 2018 н.р.

- матеріально – технічна база потребує поповненням посібників та іграшок відповідно до типового переліку обов’язкового обладнання та нової програми «Дитина»;

- всім вихователям більше в роботі використовувати педагогічну спадщину.

 В новому навчальному році вихователям всіх вікових груп підібрати нові  методики та техніки навчання в роботі з дітьми.

Моніторинг знань, умінь і навичок дітей показав, що навчально – виховна робота протягом року велась на достатньому рівні.

Аналіз роботи з розвитку інтелектуальних здібностей через гру показав, що вихователі застосовують індивідуальні і групові форми, які допомагають виявити здібності дітей, розкрити їх потенціал.

         Тому в наступному навчальному році необхідно спрямувати роботу на:

-         доповнення розвивального середовища;

-         покращення організації ігрових осередків, придбання сучасних ігор, іграшок, поновити дидактичний матеріал згідно Базового компоненту;

-         підвищення ролі вихователя в організації діяльності дітей.

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати свої здібності, товаришувати весело і щасливо жити.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками.

 

                                                                                                          Дякую за увагу!!