Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 299 "КАЛИНКА" Дніпровської міської ради. Новокодацький район.

 

Методична робота

МЕТОДИЧНА РОБОТА 
           Методична робота дошкільного закладу, спрямована на вивчення і впровадження в практику роботи педагогічних працівників теорії та методики розвитку, навчання і виховання дошкільників, а також оволодіння сучасною методологією, збагачення досвіду педагогів новими прогресивними методами, впровадження новітніх розробок, позитивного досвіду, сучасних педагогічних технологій. Центром методичної роботи дошкільного навчального закладу  є методичний кабінет, в якому в  наявності дитяча та методична література, законодавчі та нормативні документи, матеріали семінарів, свят та передового досвіду вихователів.

           Впровадження в життя особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти вимагає від педагога професійної зрілості, майстерності, високої культури праці, психологічної грамотності, тому наші педагоги приділяють велику увагу самоосвіті та професійному росту.

ЗАВДАННЯ на 2020-2021 навчальний рік:
  • Формування здорового способу життя у спільній роботі с батьками
  • Комунікативно-мовленнєвий розвиток дитини через літературні твори
  • Формування національної свідомості дошкільників
  • Формування екологічної свідомості та залучення до природоохоронної діяльності всіх учасників навчально- виховного процесу
  • Формування зростання та розвитку духовного потенціалу дитини шляхом сприйняття творів мистецтва, засобами театру, ігор, підвищення культури усіх учасників освітнього процесу
  • Продовження впровадження ІКТ в освітній процес